Imīgrēśana

Hōra dēśāṁ dē parivārāṁ dī madada karanā amarīkā vica ikaṭhē rahi kē, atē niśacata kārōbārāṁ, yūnīvarasiṭī'āṁ atē dhāramika sasathāvāṁ nū pratibhā la'ī viśava bhara vica mukābalā kara sakadī'āṁ hana.


LK
Video

Lewis Kappes World Cup on Telemundo


News

Current Posts from the Immigration Team.